Combinen in de CC-polder -2-Heel veel opnames van het combinen in de Carel Coenraadpolder bleven ongebruikt. Daarom een nieuwe video met grotendeels nieuw materiaal.
Het onderwerp blijft boeiend genoeg.

Daarnaast een leuke vingeroefening om ‘beeld-in-beeld’ onder de knie te krijgen…