Ook VeelerveenVeelerveen heeft veel plekjes die voor buitenstaanders aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld ‘Noabers Badde’ en Elohim Centrum.
Toch zijn andere plekjes voor mij veel aantrekkelijker.
Hierboven een aantal voorbeelden.